جزوه دانشگاهی مروری بر انواع سرریزهای مختلف (spillway)

دسته بندي : فنی و مهندسی » عمران
در این پروژه جزوه درسی دانشگاهی مروری بر انواع سرریزهای مختلف (spillway) در قالب فایل pdf با شرح جزییات زیر در 93 صفحه بیان شده است:

1- مقدمه2- محل سرریز3- طراحی هیدورلیکی و سازه ای4- سرریز اضطراری(Urgent Spillway)5- سرریز روگذر (Overflow Spillway)6- طراحی تاج سرریز7- عرض تاج سرریز8- محاسبه ضریب C سرریز در حالت کلی9- اثر عمق جریان تقرب به سرریز10- جدول : ضریب سرریز C برای سرریز روگذر بار آبی طرح11- طول موثر سرریز12- تاج سرریز کنترل شده13- منحنی تاج سرریز آزاد14- سرریز شوت (Chute Spillway)15- کانال تقرب و ورودی سرریز16- عرض شوت17- سرعت و پروفیل سطح آب در شوت18- روش گام استاندارد جهت محاسبه پروفیل آب شوت19- نکاتی در طراحی شوت20- دیوارهای جانبی شوت21- ارتفاع آزاد دیوار شوت22- منحنی های قائم در طول شدت23- طراحی سرریز شوت با در نظر گرفتن پدیده کاویتاسیون24- روش طراحی25- سرریز جانبی (Side Spillway)26- معادلات حاکم بر کانال سرریز جانبی27- سرریز نیلوفری (Morning Glory Spillway)28- بده عبوری از روی تاج29- شکل پروفیل تاج سرریز30- طراحی مجرا31- سریز زیرگذر (Culvert Spillway)32- سرریز سیفونی33- سرریز پلکانی34- رژيم‌هاي جريان35- پيش بيني رژيم هاي جريان36- هيدروليک رژيم جريان ريزشي:37- جابجايي بين رژيم هاي فرعي جريان ريزشي38- خصوصيات هيدروليکي جريان هاي ريزشي همراه با جهش هيدروليکي39- استهلاک انرژي40- خصوصيات هيدروليکي جريان هاي ريزشي بدون پرش هيدروليکي41- ضريب اصطكاك در سرريزهاي پلكاني با رژيم جريان غير ريزشي42- هيدروليک رژيم جريان غيرريزشي43- الگوهاي اصلي جريان44- سرريز مجرايي و تونلي
دسته بندی: فنی و مهندسی » عمران

تعداد مشاهده: 1568 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 93

حجم فایل:4,108 کیلوبایت

 قیمت: 9,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل